Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz. Başvuru Formu


KONGRE KATILIM KOŞULLARI

Genişletilmiş Özet Gönderimi ve Değerlendirme

- Kongre başvuruları, başvuru formu aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru formu için tıklayınız.

- Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir

- Kongre, yurt içi ve yurt dışından konuyla ilgili akademisyen, doktora adayları ve araştırmacıların katılımına açıktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olup simültane tercüme yapılacaktır.

- Genişletilmiş özetler; istenilen formatta hazırlanmalı ve 28 Temmuz 2019 tarihine kadar ugkongre@jandarma.gov.tr adresine “doc- docx” formatında ekli dosya olarak gönderilmelidir.

Genişletilmiş bildiri özetlerinin Türkçe ve İngilizce olarak 400-750 kelime arasında; giriş, araştırma yöntemi, metodoloji, literatüre katkısı ve sonucunu da içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

- Genişletilmiş bildiri özetleri kongre konularına ve bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü gibi kriterler dikkate alınarak “kör hakemlik” uygulamasıyla değerlendirilecektir.

Özet Kitapçığının Yayımlanması

- Kabul edilen bildirilerin özetlerinin yer aldığı kitap elektronik formatta hazırlanarak kongre sayfasında yayınlanacaktır.

Tam Metin Gönderme

- Kabul edilen ve Kongre sırasında sunulan bildirilerin tam metinlerinin 26 Ekim 2019 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde “doc-docx” formatında ekli dosyası olarak ugkongre@jandarma.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

- Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak kongre sırasında sunulmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Gönderilen tam metinlerde, “kör hakemlik” sistemi doğrultusunda değerlendirilecektir.

Poster Sunum Gönderme

Düzenleme Kurulu tarafından kongre ana temasına uygun olarak poster sunumları da değerlendirmeyi müteakip kabul edilecektir. Poster sunumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır.

- Kongreye gönderilen poster sunumların daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. Poster sunumları İngilizce veya Türkçe olabilir

- Posterler 70 x 100 cm boyutunda olmalıdır.

- Yazı karakteri olarak Times New Roman 24 punto kullanılmalıdır.

- Kağıdın sol, sağ, alt ve üst kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

- Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı, JSGA’ nın logosu; sağ üst köşeye poster sunanın kurum/kuruluş/üniversitesinin adı ve logosu konulmalıdır.

- Başlıklar metinde kullanılan yazı boyutundan en az 2 punto daha büyük ve kalın yazı sitilinde verilmelidir.

- Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır. Sorumlu yazarın e-posta adresi verilmelidir ve 24 punto Times New Roman karakterinde yazılmalıdır.

- Metin içinde kaynak referans gösterimi, şekil, tabloların belirtilmesi ve kaynakça APA-6 stili benimsenerek hazırlanmalıdır

Kongre Bildirileri ve Poster Sunumuna ilişkin yazım kurallarını öğrenmek için tıklayınız